Navigacioni meni

Decembra 2022. godine Agencija za privredne registre RS usvojila je statusnu promenu društva za izradu kompjuterskih programa SINFON d.o.o.

“Upisuje se u Registar privrednih subjekata statusna promena izdvajanja uz osnivanje privrednog društva: DRUŠTVO ZA IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA SINFON DOO, BEOGRAD, matični broj: 20490829, kao društva deljenika i privrednog društva: Privredno društvo za informatiku i trgovinu DVA.RS d.o.o. Beograd kao novoosnovanog društva, usled statusne promene izdvajanja uz osnivanje.” – više informacija na linku: APR-a

Kompanija SINFON d.o.o. je osnovana januara 2009 godine kao društvo za izradu kompjuterskih programa. U narednim godinama naša softverska rešenja iz oblasti HR-a, upravljanja i nadzora IT infrastrukture i druga, primenjena su u više sektora (obrazovanje, finansije, energetika, telekomunikacije). Medju našim korisnicima i referencama nalaze se Srpska Banka, Institut Mihajlo Pupin, Elektrovojvodina, PTT, Univerzitet u Beogradu – ETF i drugi.

Poslednjih 10 godina SINFON je razvio poslove distribucije informaciono komunikacione opreme i softverskih rešenja iz oblasti bezbednosti. Sinfon je ostvario poslovnu saradnju sa brojnim kompanijama iz Izraela, Kine, EU, Rusije i regiona. Izdvajamo sledeće partnere: LiveU Ltd., RADWIN Ltd., Multipoint ltd., Gamatronic Ltd., ELTEX, DEVISER, INVT, RAK Wireless, TFortis, PacketLight, OFIL Systems.

Tokom 2021, 2022 pristupili smo podeli društva u cilju bolje optimizacije poslovanja što je rezultovalo formiranjem i izdvajanjem posebne organizacije koja nastavlja da se bavi poslovima distribucije IKT rešenja (dVA.rs d.o.o.), dok matična kompanija SINFON d.o.o. zadržava fokus na izradi softverskih rešenja, IoT projekata a pre svega na analitici podataka za poslovne korisnike.

Zahvaljujemo se našim korisnicima medju kojima ističemo: United Media, Sport Vision, Ringier Serbia doo, UNIS Telekomunikacije, Supernova, Astra Telecom, TeleGroup d.o.o., Antenal, Telemet, Yettel, Orion Telecom, DUPAR doel itd, kojima ćemo u budućnosti podršku pružati kao novo osnovano društvo dVA.rs d.o.o.

Web strane novoosnovanog društva nalaze se na adresi www.dVA.rs .