Navigacioni meni

Novi korisnik LiveU sistema

Naš prvi domaći korisnik LiveU sistema za prenos multimedijalnog sadržaja je Adria News - kompanija u okviru koje posluje i N1 regionalna televizija i novinska kuća. LiveU nije samo proizvodjač profesionalne opreme već organizuje i upravlja servisom, mrežom LiveU instalacija koje novinskim agencijama omogućavaju da medjusobno razmenjuju sadržaje i koriste profesionalne usluge. Korisnici LiveU sistema mogu svoje resurse iznajmiti drugim novinskim kućama i na taj način obezbediti dodatne prihode. Takodje mogu koristiti raširenu mrežu LiveU klijenata za realizaciju sopstvenih projekata širom sveta uz angažovanje lokalnih resursa LiveU korisnika i partnera. Na taj način ostvaruju značajne uštede a povećavaju svoj domet na globalnom nivou. Preuzeto sa web sajta N1 televizije:

“N1 je prva regionalna i lokalna 24-časovna platforma (TV, web, mobilna) za emitovanje vesti i aktuelnosti za više od 20 miliona ljudi na Balkanu. Sa produkcionim centrima u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu, N1 je ekskluzivni informativni partner CNN-a.

Zahvaljujući profesionalnom timu novinara i urednika i uz pomoć napredne digitalne tehnologije, N1 pruža tačne i blagovremene informacije sa lica mesta.

N1 se emituje putem kablovskih emitera u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, kao i putem kablovskog operatora u Sloveniji, DHT platforme u Evropi i širom sveta, kroz OTT platformu Net TV Plus.

N1 – i regionalna i lokalna

Tri produkciona centra N1, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, imaju sopstveni urednički pristup, novinare, studije, web i mobilne platforme, te kreiraju odvojene sadržaje za tri zemlje, a kada je u pitanju program interesantan za sve tri sredine, udružuju se u jedan regionalni kanal.

Pokrenuta u oktobru 2014. godine, televizija N1 zapošljava više od 150 profesionalnih televizijskih i web novinara, koji proizvode vesti, informativni, sportski, zabavni i obrazovni sadržaj.“