Navigacioni meni

TFortis indoor svičevi

TFortis svičevi za unutrašnju instalaciju su mrežna oprema. Namenjeni su za umrežavanje unutrašnjeg i spoljašnjeg IP video nadzora, kada je moguće ugraditi svičeve unutar zgrade. TFortis svičevi za video nadzor imaju ugrađen PoE srednji raspon za napajanje video kamera i funkciju ponovnog pokretanja kamera kada su okačene.